FINANCE AND ACCOUNTING SCIENTIFIC JOURNAL

"Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում" գիտական հանդեսի տպագրության ներկայացվող հոդվածների պատրաստման, ներկայացման և հրատարակման էթիկայի կանոնակարգ

Regulations on "Finance and Accounting" Scientific Journal’s articles for preparation, presentation and publication ethics

ներբեռնել / download (228Kb)